12_SQL. Łączenie wielu tabel w SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

Skorzystamy z tabel EMPLOYEES, JOB_HISTORY i DEPARTMENTS z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html  Łączenie wielu tabel w SQL prowadzi się używając klauzuli WHERE […]

3_SQL. Aliasy w języku SQL

May 24, 2015 admin 0

 Aliasy w języku SQL służą do zamiany nazw w tabelach wynikowych.  Instrukcje te są szczególnie przydatne przy tworzeniu tabel wynikowych zawierających obliczenia arytmetyczne. Wyniki obliczeń […]

2_SQL. Obliczenia arytmetyczne SQL

May 24, 2015 admin 0

Obliczenia arytmetyczne SQL prowadzi się za pośrednictwem paska poleceń. Zanim jednak pokażę przykład obliczeń, zrobimy jedno proste zapytanie składające się z trzech kolumn. Uruchamiamy Oracle […]

31_SQL. Użycie klauzuli GROUP BY z HAVING

May 24, 2015 admin 0

Dziś powtórzymy zasadę działania klauzuli GROUP BY.  Skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Jeżeli wpiszemy proste wyrażenie pokazane poniżej, otrzymamy informację o […]

30_SQL. Podzapytanie z operatorem ALL

May 24, 2015 admin 0

Podzapytanie z operatorem ALL nie różni się istotnie od podzapytania z operatorem ANY.  Skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Chcemy dowiedzieć się […]

29_SQL. Podzapytanie z operatorem ANY

May 24, 2015 admin 0

Podzapytanie z operatorem ANY służy do porównywania i wybierania rekordów. W języku wyrażeń logicznych ANY oznacza KAŻDY.  Skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: […]

28_SQL. Wyrażenie EXISTS

May 24, 2015 admin 0

Wyrażenie EXISTS (w niektórych bazach EXIST) podobnie jak IN i NOT IN służy do budowania podzapytań. Wyrażenie EXISTS nie wymaga aby pomiędzy WHERE a IN […]