30_BB. Wykres I-MR

March 19, 2017 admin 0

W poprzednim wpisie pokazałem wykres wartości indywidualnych utworzony na bazie 100 pomiarów czasu obsługi kierowców na bramkach autostradowych. Czerwony punkt na wykresie oznacza zdarzenie specjalne. […]

28_BB. Test Anderson-Darling

March 17, 2017 admin 0

Test Anderson-Darling został opracowany w roku 1952 przez Teodora Andersona i Donalda Darlinga. Jest on najczęściej wykorzystywanym testem w metodologii Six Sigma wśród testów badających […]

6_MTp. Tworzenie wykresów graficznych

March 12, 2017 admin 0

Minitab posiada specjalny moduł ułatwiający rozpoczęcie pracy w programie przez osoby początkujące lub nie będące ekspertami w dziedzinie statystyki. Moduł ten pozwala ominąć zawiłe rozważania […]

5_MTp. Arkusze programu Minitab

March 12, 2017 admin 0

Minitab posiada pokaźną liczbę własnych arkuszy do szkolenia. Znajdują się one w katalogu Minitab w podkatalogu: Sample Data. Otwieramy przypadkowy arkusz programu Minitab. Aby dowiedzieć […]

23_MT. Prosta regresja jednoczynnikowa

March 12, 2017 admin 0

Prosta regresja jednoczynnikowa jest podobna do wzoru matematycznego, który poznaliśmy już w szkole podstawowej. Jest to wzór pozbawiony czynnika losowego. Zgodnie z zasadami algebry równanie […]

Historia Six Sigmy

March 12, 2017 admin 0

Podstawą metody Six Sigma była powstała w Japonii metoda Total Quality Management (TQM) Pierwotnie metoda ta nazywała się Total Productive Maintenance (TPM). Po zakończeniu II […]