Historia Six Sigmy

March 12, 2017 admin 0

Podstawą metody Six Sigma była powstała w Japonii metoda Total Quality Management (TQM) Pierwotnie metoda ta nazywała się Total Productive Maintenance (TPM). Po zakończeniu II […]

22_BB. Interpretacja rozkładu danych

March 11, 2017 admin 0

Interpretacja rozkładu danych ma ogromne znaczenie w badaniach statystycznych Narzędzia Six Sigma, szczególnie karty kontrolne dla danych ciągłych, wymagają, aby dane miały rozkład normalny. Gdy […]

17_BB. Definicje rozkładu normalnego

February 23, 2017 admin 0

W polskiej Wikipedii możemy znaleźć definicje rozkładu normalnego: „Rozkład normalny, rozkład Gaussa (w literaturze francuskiej zwany rozkładem Laplace’a-Gaussa) – jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa, odgrywający […]

15_BB. Wykres wartości indywidualnych

February 22, 2017 admin 0

Kiedy stosować wykres wartości indywidualnych? Mamy za zadanie ocenić proces utrzymania poziom wody w zbiorniku wyrównawczym. Celem jest sprawdzenie czy poziom wody w zbiorniku jest statystycznie […]

14_BB. Wykres przedziałów ruchomych

February 22, 2017 admin 0

Również wykres wartości indywidualnych składa się dwóch wykresów. Pierwszy wykres omówiliśmy w poprzednim wpisie – teraz zajmiemy się drugim wykresem: wykresem przedziałów ruchomych. W naszym […]