2_SQL. Obliczenia arytmetyczne SQL

May 24, 2015 admin 0

Obliczenia arytmetyczne SQL prowadzi się za pośrednictwem paska poleceń. Zanim jednak pokażę przykład obliczeń, zrobimy jedno proste zapytanie składające się z trzech kolumn. Uruchamiamy Oracle […]

3_SQL. Aliasy w języku SQL

May 24, 2015 admin 0

 Aliasy w języku SQL służą do zamiany nazw w tabelach wynikowych.  Instrukcje te są szczególnie przydatne przy tworzeniu tabel wynikowych zawierających obliczenia arytmetyczne. Wyniki obliczeń […]

12_SQL. Łączenie wielu tabel w SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

Skorzystamy z tabel EMPLOYEES, JOB_HISTORY i DEPARTMENTS z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html  Łączenie wielu tabel w SQL prowadzi się używając klauzuli WHERE […]

19_SQL. Funkcje tekstowe SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

Funkcje tekstowe SQL będziemy omawiali na przykładzie darmowej bazy danych HR Oracle. http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html    Funkcja ASCII()  Konwertuje pojedynczy ciąg znaków na odpowiadający mu kod ASCII […]

21_SQL. Funkcje matematyczne SQL

May 24, 2015 admin 0

Funkcje matematyczne SQL to funkcję, których argumenty są wartościami matematycznymi.  Skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Teraz będziemy omawiali funkcje matematyczne SQL […]

22_SQL. Funkcje matematyczne SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

Funkcje matematyczne SQL to funkcję, których argumenty są wartościami matematycznymi.  Skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Funkcje matematyczne SQL Oracle:  Funkcja FLOOR()  […]