12_SQL. Łączenie wielu tabel w SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

Skorzystamy z tabel EMPLOYEES, JOB_HISTORY i DEPARTMENTS z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html  Łączenie wielu tabel w SQL prowadzi się używając klauzuli WHERE […]

2_SQL. Obliczenia arytmetyczne SQL

May 24, 2015 admin 0

Obliczenia arytmetyczne SQL prowadzi się za pośrednictwem paska poleceń. Zanim jednak pokażę przykład obliczeń, zrobimy jedno proste zapytanie składające się z trzech kolumn. Uruchamiamy Oracle […]

3_SQL. Aliasy w języku SQL

May 24, 2015 admin 0

 Aliasy w języku SQL służą do zamiany nazw w tabelach wynikowych.  Instrukcje te są szczególnie przydatne przy tworzeniu tabel wynikowych zawierających obliczenia arytmetyczne. Wyniki obliczeń […]

25_SQL. Klauzula GROUP BY

May 24, 2015 admin 0

Do omówienia klauzuli GROUP BY skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html  Klauzula GROUP_BY jest jedną z najważniejszych narzędzi przy raportowaniu za pomocą […]

26_SQL. Klauzula HAVING

May 24, 2015 admin 0

Klauzula HAVING dodatkowo doprecyzowuje wynik wyszukiwania klauzuli GROUP BY.  SELECT LOCATIONS.CITY, ROUND(AVG(EMPLOYEES.SALARY)) AS Średnie_wynagrodzenie, COUNT(EMPLOYEES.SALARY) AS Liczba_pracowników FROM DEPARTMENTS, LOCATIONS, EMPLOYEES  WHERE DEPARTMENTS.LOCATION_ID = LOCATIONS.LOCATION_ID […]

27_SQL. Podzapytanie z instrukcją IN

May 24, 2015 admin 0

Podzapytanie z instrukcją IN służy do sprawdzenia, czy wartość należy do określonego zbioru wartości.   Podzapytanie to zapytanie zagnieżdżone w innym zapytaniu. W podzapytaniu pojawia się kolejny […]

10_SQL. Operatory języka SQL

May 24, 2015 admin 0

Teraz omówimy operatory języka SQL przydatne przy porównaniach wszystkich typów danych.  Operatory języka SQL to: between … and, in, like, is null  Operator between … […]