12_SQL. Łączenie wielu tabel w SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

Skorzystamy z tabel EMPLOYEES, JOB_HISTORY i DEPARTMENTS z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Przy łączeniu wielu tabel w zapytaniu należy poprzedzać nazwy kolumn […]

2_SQL. Obliczenia arytmetyczne SQL

May 24, 2015 admin 0

Obliczenia arytmetyczne SQL prowadzi się za pośrednictwem paska poleceń. Zanim jednak pokażę przykład obliczeń, zrobimy jedno proste zapytanie składające się z trzech kolumn. Uruchamiamy Oracle […]

3_SQL. Aliasy w języku SQL

May 24, 2015 admin 0

Instrukcje te są szczególnie przydatne przy tworzeniu tabel wynikowych zawierających obliczenia arytmetyczne. Wyniki obliczeń są pokazywane w oddzielnej kolumnie. Nie ma jednak tabel, które przechowywałyby […]

4_SQL. Łączenie nazw kolumn w SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

  Łączenie nazw kolumn w SQL Oracle jest bardzo użyteczną funkcją. Skorzystamy z tabeli EMPLOYEES z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Połączmy dwie kolumny: […]

25_SQL. Klauzula GROUP BY

May 24, 2015 admin 0

Do omówienia klauzuli GROUP BY skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Z połączenia dwóch tabel EMPLOYEES, DEPARTMENTS zrobimy raport miesięcznych wynagrodzeń. Wyświetlimy […]

26_SQL. Klauzula HAVING

May 24, 2015 admin 0

Klauzula HAVING dodatkowo doprecyzowuje wynik wyszukiwania klauzuli GROUP BY.  SELECT LOCATIONS.CITY, ROUND(AVG(EMPLOYEES.SALARY)) AS Średnie_wynagrodzenie, COUNT(EMPLOYEES.SALARY) AS Liczba_pracowników FROM DEPARTMENTS, LOCATIONS, EMPLOYEES  WHERE DEPARTMENTS.LOCATION_ID = LOCATIONS.LOCATION_ID […]

27_SQL. Podzapytanie z instrukcją IN

May 24, 2015 admin 0

Podzapytanie z instrukcją IN służy do sprawdzenia, czy wartość należy do określonego zbioru wartości.  Do omówienia podzapytań skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: […]