3_SQL. Aliasy w języku SQL

May 24, 2015 admin 0

Instrukcje te są szczególnie przydatne przy tworzeniu tabel wynikowych zawierających obliczenia arytmetyczne. Wyniki obliczeń są pokazywane w oddzielnej kolumnie. Nie ma jednak tabel, które przechowywałyby […]

4_SQL. Łączenie nazw kolumn w SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

  Łączenie nazw kolumn w SQL Oracle jest bardzo użyteczną funkcją. Skorzystamy z tabeli EMPLOYEES z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Połączmy dwie kolumny: […]

12_SQL. Łączenie wielu tabel w SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

Skorzystamy z tabel EMPLOYEES, JOB_HISTORY i DEPARTMENTS z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Przy łączeniu wielu tabel w zapytaniu należy poprzedzać nazwy kolumn […]

2_SQL. Obliczenia arytmetyczne SQL

May 24, 2015 admin 0

Obliczenia arytmetyczne SQL prowadzi się za pośrednictwem paska poleceń. Zanim jednak pokażę przykład obliczeń, zrobimy jedno proste zapytanie składające się z trzech kolumn. Uruchamiamy Oracle […]

21_SQL. Funkcje matematyczne SQL

May 24, 2015 admin 0

Funkcje matematyczne SQL to funkcję, których argumenty są wartościami matematycznymi.  Skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Teraz będziemy omawiali funkcje matematyczne SQL […]

22_SQL. Funkcje matematyczne SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

Funkcje matematyczne SQL to funkcję, których argumenty są wartościami matematycznymi.  Skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Funkcje matematyczne SQL Oracle: Funkcja FLOOR() […]

23_SQL. Funkcje agregujące języka SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

Funkcje agregujące języka SQL służą do wyświetlania informacji o bazie danych.  Skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Funkcja COUNT() Funkcja COUNT() służy […]