(B29) CatBoostClassifier #2

April 8, 2020 admin 0

060420202152 https://github.com/catboost/tutorials/blob/master/python_tutorial.ipynb CatBoostClassifier sam koduje sobie zmienne tekstowe kategoryczne na zmienne kategoryczne wyrażone numerycznie. Jeżeli sami przeprowadzimy codowanie i zakodujemy zmienne kategoryczne na format cyfrowy, […]