18_BB. Generowanie rozkładu normalnego za pomocą Excela

Czy można wygenerować rozkład normalny za pomocą funkcji programu Excel?

Czy rozkład normalny to po prostu zbiór liczb losowych, gdzie każa liczba ma takie same prawdopodobieństwo wylosowania?

Taka jest opinia bardzo wielu ludzi. Wykres normalny składa się z wartości losowych, jest wynikiem losowego rzucania monetą, gdzie każda liczba ma takie samo prawdopodobieństwo wylosowania. Spróbujmy sprawdzić czy tak jest naprawdę.

Generowanie rozkładu normalnego za pomocą Excela

W Excelu istnieją formuły generujące wartości losowe.

Formuła LOS, wyrażenie LOS()*(b-a)+a, generuje zbiór losowych liczb rzeczywistą z przedziału od a do b. Formuła LOS.ZAKR(135;198) generująca wartości losowe liczb całkowitych z zakresu od 135 do 198. Ta funkcja losuje liczby, które maja jednakowe prawdopodobieństwo pojawienia się w rozkładzie.

Wygenerowałem zbiór liczb liczący 2 864 elementy z zakresu od 135 do 189.

Wprowadziłem zbiór do histogramu programu Minitab.

Widać, że częstotliwość pojawiania się wyniku z zakresu od 135 do 189 jest dla każdej liczby jednakowa. To nie jest rozkład normalny. W rozkładzie normalnym prawdopodobieństwo wylosowania liczby wzrasta tym bardziej, im bardziej wartość jest zbliżona do wartości średniej zbioru danych.

Przeprowadziłem test w programie Minitab sprawdzający normalność rozkładu wygenerowanego zbioru danych.

Zbiór danych posiada rozkład zbliżony do rozkładu normalnego, gdy czerwone punkty pokrywają się z niebieską linią. Gdy czerwone punkty układają się w linię prostą. Niestety generowanie rozkładu normalnego za pomocą Excela nie powiodło się.