20_BB. Jak wygenerować zbiór danych o charakterystyce rozkładu normalnego w programie MiniTab?

Dane o charakterystyce rozkładu normalnego występują powszechnie. Takie dane, uzyskane w drodze prawdziwych pomiarów, są zazwyczaj przedmiotem analiz.

Czasami jest jednak potrzeba wytworzenia sztucznego rozkładu Normalnego o określonym zakresie, średniej i odchyleniu standardowym. Można zrobić w programie Minitab.

Dalej ukazuje się formularz, w którym umieściłem liczebność populacji 20 000, średnią rozkładu 181 i odchyleniem 15.

Za pomocą programu Minitab uzyskaliśmy idealny Rozkład Normalny populacji. Jego doskonałość potwierdził test Anderson-Darling.