15_BB. Wykres wartości indywidualnych

Kiedy stosować wykres wartości indywidualnych?

Mamy za zadanie ocenić proces utrzymania poziom wody w zbiorniku wyrównawczym. Celem jest sprawdzenie czy poziom wody w zbiorniku jest statystycznie stabilny w czasie.

Do kontroli wybieramy wykres wartości indywidualnych, ponieważ mamy jeden zbiornik i/lub robimy pomiary rzadko, raz dziennie.

Przypomnijmy:

 Wykres wartości indywidualnych stosuje się gdy, jeden punkt danych w danym momencie pomiarów reprezentuje daną sytuację. 

Wykres pokazuje, że poziom zbiornika jest statystycznie stabilny, proces jest pod kontrolą statystyczną. Oznacza to, że poszczególne wyniki prób są spójne w czasie. Wyniki pomiarów nie różnią się istotnie od średniej procesu. Oznacza to również, że różnice pomiędzy kolejnymi wynikami pomiarów pokazane na wykresie przedziałów ruchomych są również spójne w czasie.

Kiedy proces jest stabilny w czasie wtedy możemy przewidzieć, jaki będzie przebieg procesu w najbliższej przyszłości.

Niedługo wrócę do omawiania wykresu wartości indywidualnych, opiszę w jaki sposób oblicza się limity kontrolne oraz jak interpretować wykres.

Aby nauczyć się interpretować wykres wartości indywidualnych musimy najpierw dowiedzieć się czym jest rozkład normalny i kiedy dane nie mają charakterystyki rozkładu normalnego.