14_BB. Wykres przedziałów ruchomych

 Karty kontrolne w metodologii Six Sigma składają się z dwóch wykresów. 

Również wykres wartości indywidualnych składa się dwóch wykresów. Pierwszy wykres omówiliśmy w poprzednim wpisie – teraz zajmiemy się drugim wykresem: wykresem przedziałów ruchomych.

 Wykres przedziałów ruchomych przedstawia zakres pomiędzy kolejnymi punktami danych. 

W naszym przykładzie z dojazdem do pracy, mierzymy różnicę pomiędzy kolejnymi dniami (moving range). Zawsze różnicę pokazujemy jako wartość dodatnią. Odejmujemy od wartości większej wartość mniejszą. Wykres przedziałów ruchomych składa się z linii ciągłej utworzonej z różnic pomiędzy kolejnymi wynikami pomiarów.

Do zapamiętania:

 wykres przedziałów ruchomych posiada tylko górny limit kontrolny, brak jest dolnego limitu kontrolnego. 

Nasz przykładzie z dojazdem do pracy. Pomiary zostały zebrane z 62 dni.

Wykres wartości indywidualnych oparty ma wykresie szeregów czasowych.

W 31 dniu obserwacji pojawiła się specjalna przyczyna zmienności na wykresie zaznaczona czerwonym punktem.

Oba wykresy służą do interpretacji procesu, do sprawdzenia czy występują w nim anomalie, czy proces jest stabilny statystycznie.