1_MySQL. SQL Server 2017 Express Przygotowanie środowiska do ćwiczeń

SQL Server 2017 Express to darmowa, relacyjna baza danych udostępniona przez firmę Microsoft.

Relacyjne bazy danych to bazy gdzie dane grupowane są w relacje, które reprezentowane są przez tablice. Relacje są pewnym zbiorem rekordów o identycznej strukturze wewnętrznie powiązanych za pomocą związków zachodzących pomiędzy danymi. Relacje zgrupowane są w tzw. schematy bazy danych. Relacją może być tabela zawierająca dane teleadresowe pracowników, zaś schemat może zawierać wszystkie dane dotyczące firmy. Takie podejście w porównaniu do innych modeli danych ułatwia wprowadzanie zmian, zmniejsza możliwość pomyłek, ale dzieje się to kosztem wydajności. https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_relacyjny

System do zarządzania bazami danych określa się skrótem DBMS (Database Management System). Takim DBMS jest system MySQL, poza nim popularne są PostgreSQL, Firebird oraz ORACLE Database. Skrót SQL (Structured Query Language) oznacza strukturalny język zapytań, system funkcji wyrażeń i składni, który pozwala zarządzać relacyjnymi bazami danych.

Środowiskiem bazy danych jest serwer. Serwer może być uruchomiony na komputerze osobistym lub w sieci Internet.

Serwer – program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć. Serwerem nazywa się często komputer świadczący takie usługi, sprowadzające się zazwyczaj do udostępniania pewnych zasobów innym komputerom lub pośredniczący w przekazywaniu danych między komputerami. Serwerem nazywa się też systemy oprogramowania biorące udział w udostępnianiu zasobów. https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer

Relacyjna baza danych MySQL może być zarządzane za pośrednictwem przeglądarki internetowej (phpMyAdmin ) lub za pomocą aplikacji serwerowych, bardzo popularną jest Microsoft SQL Server Management Studio.

Instalacja SQL Server 2017 Express

Darmową bazą danych udostępnioną przez firmę Microsoft jest SQL Server 2017 Express.

Baza dostępna jest pod adresem: https://www.microsoft.com/pl-pl/sql-server/sql-server-editions-express

Krok 1: Proszę pobrać plik bazy na swój komputer.