2_MySQL. Eksport arkuszy Excela do bazy mySQL

Przedmiotem dzisiejszego wpisu jest eksport arkuszy Excela do bazy mySQL. 

Aby prowadzić ćwiczenia z języka mySQL przygotowałem szkoleniową bazę danych o nazwie BazaT.

Jest to baza nieistniejącej firmy spedycyjnej działającej na terenie Warszawy. Spedycja ta organizuje krótkie trasy korzystając z usług zewnętrznych firm transportowych. Ta relacyjna baza danych składa się z pięciu tabel. Została sporządzona w Excelu w postaci pięciu arkuszy kalkulacyjnych. Teraz należy te arkusze przekształcić w bazę MySQL

Eksport arkuszy Excela do bazy mySQL

Proszę wejść do SQL Server Management Studio i otworzyć nową bazę danych o nazwie BazaT.

Proszę nadać nowej bazie danych nazwę BazaT.

Pojawiła się nowa baza BazaT.

Teraz proszę uruchomić formularz importu danych z Excela

Zostaje otwarty wizard eksportu. Należy wskazać, z jakiego programu chcemy importować dane oraz wskazać plik, który ma być importowany.

Teraz należy wskazać, do jakiego formatu będzie sprowadzony plik z Excela.

Skoroszyt Excela zawiera pięć arkuszy: Samochody, Trasy, Firmy, Umowy, Kierowcy.

Teraz przekształconych te arkusze w tabele bazy SQL.

Proszę zmienić nazwy wszystkich tabel usuwając $.

Należy ustawić odpowiednie parametry pól dla tabeli mySQL.

 Typy pól 

int wartość całkowita liczbowa, nadaje się doskonale do kluczy id.
float wartość liczbowa z przecinkiem
char, varchar, nchar, ntext, nvarchar pole tekstowe
date, datetime, smalldatetime typ danych data

Teraz sprawdzamy naszą bazę w programie SQL Management Studio.

Eksport arkuszy Excela do bazy mySQL udał się.