3_mySQL. Analiza relacyjnej bazy danych mySQL

Przedmiotem tego wpisu będzie analiza relacyjnej bazy danych mySQL: BazaT. Baza ta została wgrana na serwer lokalny (inaczej serwer natywny) w poprzednim wpisie. 

Przedmiotem tego kursu będzie nauka złożonych zapytań języka mySQL. Aby nauka była efektywna należy najpierw zapoznać się z bazą danych oraz z kluczami własnymi tabel.

Klucz własny tabeli to kolumna zawierająca niepowtarzalne wartość i przyporządkowane do wierszy.

 W bazie BazaT nazwy tabel zawierających klucze zaczynają się od liter „Id_” od słowa identifier – identyfikator 

Dzięki kluczom tabele w relacyjnej bazie danych korespondują między sobą, inaczej utrzymują między sobą relacje.

Aby lepiej to zobrazować przedstawię BazaT w formie graficznej.

Proszę stanąć w pustym polu SQL Query (tam gdzie pisane są kwerendy) i kliknąć prawym przyciskiem myszy.

Poniżej przedstawiona jest graficzna analiza relacyjnej bazy danych mySQL – BazaT.

Można wskazać dwa najważniejsze wnioski:

  1. żadna tabela nie zawiera kompletu informacji.

  2. wszystkie tabele są ze sobą powiązane kolumnami kluczowymi.

Największą i najważniejszą tabela w bazie jest tabela „Trasy”. Zawiera ona 1573 wiersze (rekordy) i jest listą tras, które samochody dostawcze zrobiły w ciągu trzech miesięcy.

Proszę zwrócić uwagę, że w tabeli „Trasy” nie ma wskazanego kierowcy ani nazwy firmy transportowej. Wskazany jest tylko numer „Id samochodu” dostawczego. Aby dowiedzieć się jak nazywała się firma, która dokonała konkretnej dostawy należy odwołać się z tabeli „Trasy” do tabeli „Samochody” po kluczu „Id_samochodu”. Następnie trzeba z tabeli „Samochody” po kluczy Id_firmy przejść do tabeli „Firmy” i dopiero stamtąd odczytać nazwę firmy, która wykonała usługę.

Tak wygląda typowy przebieg realizacji zapytania w relacyjnej bazie danych SQL.

Analiza relacyjnej bazy danych mySQL, zapoznanie się z tabelami i kluczami jest najważniejszą czynnością poprzedzającą formułowanie zapytań SQL.