27_SQL. Podzapytanie z instrukcją IN

May 24, 2015 admin 0

Podzapytanie z instrukcją IN służy do sprawdzenia, czy wartość należy do określonego zbioru wartości.  Do omówienia podzapytań skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: […]

26_SQL. Klauzula HAVING

May 24, 2015 admin 0

Klauzula HAVING dodatkowo doprecyzowuje wynik wyszukiwania klauzuli GROUP BY.  SELECT LOCATIONS.CITY, ROUND(AVG(EMPLOYEES.SALARY)) AS Średnie_wynagrodzenie, COUNT(EMPLOYEES.SALARY) AS Liczba_pracowników FROM DEPARTMENTS, LOCATIONS, EMPLOYEES  WHERE DEPARTMENTS.LOCATION_ID = LOCATIONS.LOCATION_ID […]

25_SQL. Klauzula GROUP BY

May 24, 2015 admin 0

Do omówienia klauzuli GROUP BY skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Z połączenia dwóch tabel EMPLOYEES, DEPARTMENTS zrobimy raport miesięcznych wynagrodzeń. Wyświetlimy […]

23_SQL. Funkcje agregujące języka SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

Funkcje agregujące języka SQL służą do wyświetlania informacji o bazie danych.  Skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Funkcja COUNT() Funkcja COUNT() służy […]

22_SQL. Funkcje matematyczne SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

Funkcje matematyczne SQL to funkcję, których argumenty są wartościami matematycznymi.  Skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Funkcje matematyczne SQL Oracle: Funkcja FLOOR() […]

21_SQL. Funkcje matematyczne SQL

May 24, 2015 admin 0

Funkcje matematyczne SQL to funkcję, których argumenty są wartościami matematycznymi.  Skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Teraz będziemy omawiali funkcje matematyczne SQL […]

19_SQL. Funkcje tekstowe SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

Funkcje tekstowe SQL będziemy omawiali na przykładzie darmowej bazy danych HR Oracle. http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html   Konwertuje pojedynczy ciąg znaków na odpowiadający mu kod ASCII z zakresu […]

18_SQL. Funkcje języka SQL Oracle: LOWER()

May 24, 2015 admin 0

Funkcje języka SQL stanowią istotne narzędzie programisty. Funkcja (łac. functio, -onis, „odbywanie, wykonywanie, czynność”[a]) – dla danych dwóch zbiorów X{\displaystyle X} i{\displaystyle Y} Y przyporządkowanie[b] każdemu elementowi zbioru X{\displaystyle X} dokładnie jednego elementu zbioru […]

17_SQL. Instrukcja ORDER BY

May 24, 2015 admin 0

Instrukcja ORDER BY była już omówiona we wcześniejszych wpisach. Tym razem opisze w jaki sposób stosować ORDER BY przy zapytaniach teoriomnogościowych. Skorzystamy z bezpłatnej bazy […]