1_SQL. Najprostsze zapytanie w SQL Oracle

Najprostsze zapytanie w SQL składa się z dwóch komend SELECT – czyli „co” oraz FROM – czyli „skąd”. Aby rozpocząć musimy najpierw utworzyć na swoim komputerze środowisko pracy.

Oracle Database – system zarządzania relacyjnymi bazami danych (ang. RDBMS) stworzony przez firmę Oracle Corporation. Relacyjna baza danych Oracle posługuje się standardowym językiem zapytań SQL oraz posiada wbudowany wewnętrzny język tworzenia procedur składowanych PL/SQL – będący proceduralnie obudowanym językiem SQL. Jako języka tworzenia procedur składowanych w bazach danych Oracle (od wersji 8i) można używać również języka Java. https://pl.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database

Tworzenie środowiska

Środowisko do ćwiczeń skład się z Bazy ORACLE oraz edytora zapytań Oracle SQL Developer. Oba składniki należy zainstalować na komputerze następnie uruchomić bazę na edytorze.

Darmowa baza danych udostępniona przez ORACLE:

http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html

Darmowy edytor Oracle SQL Developer:

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.html

Uruchamiamy bazę danych hr na Oracle SQL Developer.

Bazę hr możemy podejrzeć wystarczy kliknąć na jedną z jej tabel.

Aby uruchomić edytora zapytań należy wybrać poniższą zakładkę:

Najprostsze zapytanie w SQL

Po zainstalowaniu obu elementów oraz podłączeniu bazy do dewelopera możemy przystąpić do pisania zapytań.

 Instrukcja SELECT służy do pobierania danych z bazy. Instrukcja ta łączy się  z instrukcją FROM. Polecenia SQL mogą być umieszczane w oddzielnych wierszach. Koniec polecenia zaznacza się średnikiem. 

  1. Wyświetlamy zawartość tabeli COUNTRIES. Wpisujemy w żółte pole SELE i program sam podpowiada składnię zapytania. Wybieramy z podpowiedzi SELECT * FROM.

Teraz za FROM możemy znowu wyświetlić podpowiedź i wybrać, którą tabelę chcemy wyświetlić. Znak * oznacza, że chcemy wyświetlić wszystko.

Na dole w oknie wyników ukazuje nam się wynik zapytania. To było najprostsze zapytanie w SQL.

Teraz możemy wyświetlić tylko jedną kolumnę z tabeli COUNTRIES.

Z naszego zapytania kasujemy * i wybieramy z podpowiedzi  DEPARTAMENT_NAME

Otrzymujemy kolumnę z danymi DEPARTAMENT_NAME