3_SQL. Aliasy w języku SQL

 Aliasy w języku SQL służą do zamiany nazw w tabelach wynikowych.  Instrukcje te są szczególnie przydatne przy tworzeniu tabel wynikowych zawierających obliczenia arytmetyczne. Wyniki obliczeń są pokazywane w oddzielnej kolumnie. Nie ma jednak tabel, które przechowywałyby te obliczenia. Język SQL nazywa te kolumny wynikowe domyślnie.  Aliasy w języku SQL pozwalają zamienić te nazwy domyślne na nazwy jakie chcielibyśmy zamieścić w raporcie.

Alias (inaczej zwany, znany jako), vel (łac. albo, czyli) – alternatywna nazwa służąca do identyfikacji obiektów, ludzi itp. (pseudonim). Zwykle z aliasem związana jest funkcja polegająca na skróceniu i uproszczeniu nazewnictwa. https://pl.wikipedia.org/wiki/Alias

W poprzednim wpisie uzyskaliśmy następującą tabelę wynikową:

Korzystając z klauzuli AS  można zamienić domyślne nazwy wybranymi przez nas nazwami. Wielkość liter nie ma znaczenia. Język SQL przedstawi w raporcie nazwy dużymi literami.

SELECT FIRST_NAME as Imie,
LAST_NAME as nazwisko,
SALARY as Wynagrodzenie,
SALARY*0.08 as Premia,
200 as Dodatek,
SALARY+SALARY*0.08+200 as Razem
FROM EMPLOYEES;

W ostatniej kolumnie znajdzie się podsumowanie pensji i dodatków.

W efekcie uzyskujemy tabelę wynikową:

 Aliasy w języku SQL nie mogą zawierać spacji. Aby uzyskać spacje w opisie należy użyć podkreślnika. 

SELECT FIRST_NAME as Imie,
LAST_NAME as nazwisko,
SALARY as Wynagrodzenie,
SALARY*0.08 as Premia,
200 as Dodatek,
'do wyplaty:' as Komentarz,
SALARY+SALARY*0.08+200 as Razem_na_konto
FROM EMPLOYEES;

Dodaliśmy kolumnę „Komentarz” z informacją „do wyplaty”.