8_SQL. Operatory logiczne w SQL Oracle

Operatory logiczne w SQL Oracle służą do określania warunków dla zapytań.  Operacje wyboru polegają na wyborze w oparciu o pewne, określone kryteria.

Operatory logiczne w SQL Oracle do przeprowadzenia selekcji stosuje się m.in. w oparciu o klauzulę WHERE. Klauzula WHERE występuje bezpośrednio po klauzurze SELECT.

 Występują dwa rodzaje operatorów selekcji działających w oparciu o klauzule WHERE: operatory logiczne i operatory języka SQL 

Operatory logiczne to: <, >, =, false, true itp. Służą one do wyszukiwania danych spełniających określone kryteria.

Skorzystamy z tabeli EMPLOYEES z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html

Wybierzmy wszystkich pracowników z kodem ID: SA_REP

SELECT *

FROM EMPLOYEES

WHERE JOB_ID = 'SA_REP';

Otrzymujemy tabelę wynikową:

Teraz wylistujemy wszystkich pracowników, których pensja jest większa od 12 000. Dane mają być posortowane w malejąco.

SELECT *

FROM EMPLOYEES

WHERE SALARY >12000

ORDER BY SALARY DESC;

Otrzymujemy tabelę wynikową:

Operatory logiczne w SQL Oracle można stosować w różnych konfiguracjach. Bardziej złożone zapytania poznamy w następnym wpisie.