16_BB. Rozkład normalny

Co to jest rozkład normalny? Każdy kto chce być Black Beltem Six Sigma powinien znać pojęcie rozkładu normalnego. Zakładam, że czytelnicy to wiedzą. Przypomnę tylko, że jest to krzywa opisująca tzw. gęstość prawdopodobieństwa zdarzeń. Ja mam 197 cm wzrostu, średni wzrost mężczyzn w Polsce wynosi 172 cm. Oznacza to, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo spotkania na ulicy mężczyzny, który ma 172 cm wzrostu. Raczej mało prawdopodobne, że spotkamy kogoś dorosłego, mającego 197 cm wzrostu lub kogoś małego, mającego 145 cm. Prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzeń losowych opisuje rozkład. W statystyce występuje wiele różnych rozkładów prawdopodobieństwa. Rozkład normalny jest z pośród nich najważniejszym rozkładem. To rozkład prawdopodobieństwa, który występuje powszechnie w przyrodzie.

Najważniejszą cechą rozkładu normalnego jest jego symetryczny, dzwonowaty kształt.

Poniżej standaryzowany rozkład normalny o średniej zero i odchyleniu standardowym 1

Poniżej wykres rozkładu prawdopodobieństwa dla mężczyzn Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego zestawiony z wykresem populacji typowych mężczyzn. Rozkład normalny dla żołnierzy jest bardziej smukły. Oznacza to, że istnieje większe prawdopodobieństwo znalezienia mężczyzny o wzroście bliskim średniej wśród żołnierzy niż wśród przypadkowych, typowych mężczyzn.

W następnych wpisach dowiemy się jak identyfikować zbiory danych, które nie mają charakterystyki rozkładu normalnego.

Ważna informacja na dzisiaj:

 Duża część narzędzi Six Sigma wymaga, aby dane miały rozkład zbliżony do rozkładu normalnego. Gdy tak nie jest, część wykresów kontrolnych opartych na danych ciągłych, będzie działało wadliwie. Wykresy będą zgłaszały dużo fałszywych alarmów o specjalnych przyczynach zmienności.