4_PY. Operacja na listach w języku Python 3

Operacja na listach są bardzo ważnym elementem języka Python 3. 

 Lista wyrazów różni się od łańcucha wyrazów tym, że każdy element listy jest analizowany odrębnie, zaś wyrazy znajdujące się w łańcuchu są analizowane, jako jednolity ciąg znaków. 

Lista może być używana do składowania każdego rodzaju elementów, np. daty, liczby, tekst, adresy…itp.

We wcześniejszym wpisie omówione zostały łańcuchy znaków. W odróżnieniu od list Python nie rozróżnia poszczególnych elementów łańcucha, traktuje wszystko jak jeden ciąg znaków od zera do n-elementów.

Listę tworzy się przez zamknięcie nawiasami kwadratowymi rozdzielonych przecinkami elementów łańcucha

Listy są zbiorem n-elementowym. Każdy element ma swój kolejny numer. Elementy listy oddzielone są przecinkami. Jeżeli elementy listy mają format tekstowy, wtedy każdy element tekstowy zbioru musi być w cudzysłowie lub w apostrofie.

Proszę wpisać kod:

lista_A = ['cegła', 'szklarnia', 'szpadel', 'samochód', 'bocian']
print(lista_A[3])

Kod wybrał czwarty element listy licząc od lewej strony. Pierwszy element listy ma indeks 0.

lista_A = ['cegła', 'szklarnia', 'szpadel', 'samochód', 'bocian']
print(lista_A[0:2])

Kod wybrał dwa pierwsze elementy listy: 'cegła', 'szklarnia'. Dwukropek w nawiasach kwadratowych umożliwia wyświetlenie podzbioru listy. Kod nie wyświetla pozycji po dwukropku.

lista_A = ['cegła', 'szklarnia', 'szpadel', 'samochód', 'bocian']
print(lista_A[0:4])

Ze zbioru lista_A zostały wyświetlone 4 z 5 elementów. Pierwszy element na liście ma oznaczenie zero.