6_MTp. Tworzenie wykresów graficznych

Minitab posiada specjalny moduł ułatwiający rozpoczęcie pracy w programie przez osoby początkujące lub nie będące ekspertami w dziedzinie statystyki. Moduł ten pozwala ominąć zawiłe rozważania nad wyborem metod i narzędzi badawczych.

Otwórzym przykłądowy arkusz Mintab

Minitab\Minitab 16\English\Sample Data\Student14\BodyTemp.MTW

Gwiazdki po MTW*** są przypomnieniem, że jest to aktualnie bieżący arkusz pracy.

Moduł, o którym pisałem na początku uruchamia się w sposób następujący:

Minitab w module asystent proponuje nam różne rodzaje wykresów pogrupowane według celu jaki chcemy osiągnąć. Lewa część pokazuje wykresy opisujące rozkład populacji, środkowa część wykresów pokazuje narzędzia prezentujące szeregi czasowe i zmiany procesu w czasie, część prawa pokazuje wykresy prezentujące relacje, związki procesów, zależności pomiędzy elementami zbiorów danych. Klikamy na wykres typu Bar chart.

Okno dialogowe z asystenta znacznie różni się od standardowego okna wykresów programu Minitab.

Uzyskany wykres pogrupował osoby, którym mierzono temperaturę na dwie grupy: na palących i nie palących. Wykres pokazuje strukturę pomiarów, ile pomiarów zostało przeprowadzonych w poszczególnych grupach wiekowych.

Będąc na wykresie proszę kliknąć na ikonę pokazaną na rysunku. Pojawi się ponownie okno dialogowe, gdzie będziemy mogli zmienić parametry wykresu.

Zapamiętujemy projekt Minitab.