22_SQL. Funkcje matematyczne SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

Funkcje matematyczne SQL to funkcję, których argumenty są wartościami matematycznymi.  Skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Funkcje matematyczne SQL Oracle:  Funkcja FLOOR()  […]

21_SQL. Funkcje matematyczne SQL

May 24, 2015 admin 0

Funkcje matematyczne SQL to funkcję, których argumenty są wartościami matematycznymi.  Skorzystamy z bezpłatnej bazy Oracle HR dostępnej tutaj: http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html Teraz będziemy omawiali funkcje matematyczne SQL […]

19_SQL. Funkcje tekstowe SQL Oracle

May 24, 2015 admin 0

Funkcje tekstowe SQL będziemy omawiali na przykładzie darmowej bazy danych HR Oracle. http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html    Funkcja ASCII()  Konwertuje pojedynczy ciąg znaków na odpowiadający mu kod ASCII […]

18_SQL. Funkcje języka SQL Oracle: LOWER()

May 24, 2015 admin 0

Funkcje języka SQL stanowią istotne narzędzie programisty. Funkcja (łac. functio, -onis, „odbywanie, wykonywanie, czynność”[a]) – dla danych dwóch zbiorów X{\displaystyle X} i{\displaystyle Y} Y przyporządkowanie[b] każdemu elementowi zbioru X{\displaystyle X} dokładnie jednego elementu zbioru […]

17_SQL. Instrukcja ORDER BY

May 24, 2015 admin 0

Instrukcja ORDER BY była już omówiona we wcześniejszych wpisach. Tym razem opisze w jaki sposób stosować ORDER BY przy zapytaniach teoriomnogościowych.  ORDER BY można użyć […]