10_SQL. Operatory języka SQL

May 24, 2015 admin 0

Teraz omówimy operatory języka SQL przydatne przy porównaniach wszystkich typów danych. Operator between … and sprawdza czy wartość znajduje się w wyznaczonym przedziale. Skorzystamy z […]