10_SQL. Operatory języka SQL

May 24, 2015 admin 0

Teraz omówimy operatory języka SQL przydatne przy porównaniach wszystkich typów danych.  Operatory języka SQL to: between … and, in, like, is null  Operator between … […]