17_PY. Jak zainstalować pip na Windows 10?

Jeżeli podobają Ci się ćwiczenia. Chcesz aby było ich więcej, dużo więcej! Oddaj głos na któryś z moich wpisów na Stock Overflow! Oto link – wystarczy tylko kliknąć!

 

Aby zainstalować pip na Windows 10, trzeba najpierw poprawnie zainstalować Python3. 

Pip od słów package management system to system zarządzania bibliotekami, służy do instalowania i zarządzania bibliotekami oprogramowania napisanymi w języku Python. Większość najlepszych bibliotek znajduje się w Python Package Index .

W poprzedniej wersji Payton2 program pip instalowany był oddzielnie ze strony PyPA  plik get-pip.py.

Zainstalowanie pip na niewłaściwie zainstalowanym Pythonie3 może być bardzo trudna lub niemożliwe. Jak źle się zacznie potem wiele rzeczy nie wychodzi.

 Jak zainstalować Python3 poprawnie? 

Bardzo dobra instrukcja instalacji Pythona3 na Windows 10 znajduje się na stronie Python 101.

Zamieściłem najważniejsze punkty tej instrukcji, gdyby okazało się, że adres z biegiem czasu uległ zmianie.

  1. Należy ściągnąć Python3 w odpowiedniej wersji z dopiskiem: executable installer, ze strony producenta: https://www.python.org/downloads/windows/. Moja wersja pliku instalacyjnego Python3.7 to: Windows x86-64 executable installer.
  2. Nie należy instalować Pythona3 w wersji domyślnej. Trzeba wskazać położenie pliku Pythona bezpośrednio w katalogu głównym. Proszę zaznaczyć Add Python3.6 to PATH. Dzieki temu w systemie Windows 10 będą wprowadzone domyślne ścieżki i nie trzeba będzie ciągle wpisywać ich w konsoli poleceń cmd.
  3. Na końcu instalacji należy aktywować opcję “Disable path length limit”.

Dopiero po właściwym zainstalowaniu Python3 można zainstalować pip na Windows 10.

Robi się to przez instalację systemu git, które zawiera również pip.

Git to system kontroli wersji oprogramowania. Git pobiera się ze strony: Downloading git. Git instaluje się normalne za pomocą pliku exe.

 Czy Python został poprawnie zainstalowany? 

Aby sprawdzić czy Python jest właściwie zainstalowany wystarczy wejść do konsoli poleceń Windows 10 (znak Windows + R).

Następnie w konsoli cmd należy wpisać słowo python.

W rezultacie powinien pojawić się taki komunikat:

Jeżeli nie pojawił się właściwy komunikat, oznacza to, że albo Python został źle zainstalowane, co raczej jest mało prawdopodobne albo Windows 10 nie ma odpowiedniej ścieżki domyślnej.

Można w konsoli cmd ponownie wpisać słowo: python tylko musi być ono wpisane w katalogu, w którym znajduje się plik IDLE Python 3.7. Adres można znaleźć w spisie programów Windows menu start.

Należy skopiować ścieżkę dostępu i wstawić do konsoli cmd tak jak zrobiłem to poniżej, przez komendę cd (change direction).

Warto ustawić właściwe ścieżki dostępu. Należy wejść do systemu w panelu sterowania i uruchomić panel zaawansowanych ustawień systemu.

Trzeba sprawdzić czy istnieją ścieżki do katalogów Python i czy są aktualne. Aby sprawdzić czy ścieżki są aktualne wystarczy je skopiować a następnie wkleić do paska adresu eksploratora plików. Jeżeli nie ma linków lub są wadliwe można w tym miejscu wpisać właściwe ścieżki.

Celem dzisiejszych rozważań było wskazanie jak zainstalować pip na Windows 10. Jest to kluczowe dla dalszej nauki Pythona3, ponieważ ten język sam w sobie jest ubogi w funkcjonalności. Najbardziej wartościowe funkcjonalności języka Python3 znajdują się w jego bibliotekach. Dzięki pip, czyli systemowi zarządzania bibliotekami możliwe jest zainstalowanie bardzo zaawansowanych narzędzi, dzięki którym Python jest potężnym narzędziem analitycznym.

 Czy pip został prawidłowo zainstalowany? 

W konsoli poleceń cmd proszę wpisać: pip

Jeżeli otrzymacie Państwo odczyt taki jak na poniższym slajdzie, oznacza to, że pip został prawidłowo zainstalowany. Jeżeli pojawią się śmieci, należy najpierw przejrzeć ścieżki analogicznie jak wtedy, gdy sprawdzany był Python lub szybciej: należy wpisać pip w konsoli cmd w katalogu, w którym znajdują się skrypty Pythona.