Kilka prostych przykładów z programowanie objektowe w Python

240420202112

Koty

W 1]:
class kolor_kota ( obiekt ): 
  def __init__ ( self , imię , kolor ): 
    self . imię = imię 
    self . kolor = kolor
  
W 2]:
nk1 = kolor_kota ( 'Kremówka' , 'ruda' ) 
nk2 = kolor_kota ( 'Helen' , 'biało-szary' )
W [3]:
print ( 'imię nk1:' , nk1 . imię ) 
print ( 'kolor nk1:' , nk1 . kolor ) 
print ( 'imię nk2:' , nk2 . imię ) 
print ( 'kolor nk2:' , nk2 . kolor )
imię nk1: Kremówka
kolor nk1: ruda
imię nk2: Helen
kolor nk2: biało-szary

Dane kotów

In [4]:
class Dane_kotów(object): 
  def __init__(self, nazwa, kolor, rok, miejsce_urodzenia):
    self.nazwa = nazwa 
    self.kolor = kolor 
    self.rok = rok 
    self.miejsce_urodzenia = miejsce_urodzenia 
In [5]:
k1 = Dane_kotów('Helen', 'biało-czarny',2014,'Pruszków') 
print(k1.rok)
2014

Psy

In [6]:
class Psy(object):
  def __init__(self, imię, kolor):
       self.imię = imię
       self.kolor = kolor  
In [7]:
p1 = Psy('Daks', 'rudy')   
p2 = Psy('Foker', 'biały')
print(p1.imię)
print(p2.kolor)
Daks
biały

Traktory

In [8]:
class Traktory(object):
  def __init__(self, model, kolor, producent, udźwig):
    self.kolor = kolor 
    self.producent = producent 
    self.udźwig = udźwig 
    self.model = model
   
  def start(self): 
    print("Jedzie")
  
  def stop(self): 
    print("Staje")
    
  def przyspieszenie(self): 
    print("przyspieszenie...Przyśpieszenie działa")
  
  def skrzynia_biegów(self, Typ_skrzyni): 
    print("Praca_biegów")
    
    
Traktor1 = Traktory("Ursus C-152","Ursus", 'Czerwony', '487kNT' )  
In [9]:
print('stop: ',Traktor1.stop()) #<-- funkja stop działa
print('udźwig:',Traktor1.udźwig) #<-- Atrybut __init__ działa
Staje
stop:  None
udźwig: 487kNT

Działka

In [10]:
class Dzialka: 
  
  def __init__(self, dlugosc, szerokosc, koszt_metra=0): 
    self.dlugosc = dlugosc 
    self.szerokosc = szerokosc 
    self.koszt_metra = koszt_metra
    
  def obwod(self): 
    return 2 * (self.dlugosc + self.szerokosc) 
    
  def powierzchnia(self): 
    return self.dlugosc * self.szerokosc
    
  def cena(self): 
    area = self.powierzchnia() 
    return (area * self.koszt_metra)/1000
    
    
In [11]:
Konstancin = Dzialka(430, 120, 185)

print("Obwód działki w konstancinie: print("Powierzchnia działki w konstancinie: print("Cena działki w konstancinie: tyś. zł 
Obwód działki w konstancinie: 1100
Powierzchnia działki w konstancinie: 51600 m^2
Cena działki w konstancinie: tyś. zł 9546.0

Wykres

In [12]:
class MyDataClass:
  
  def __init__(self, data, time):
    self.data = data
    self.time = time
  
  def plot(self): 
    plt.plot(self.time, self.data)

import matplotlib.pyplot as plt
In [13]:
data = [1,4,5,7,12,5]
time = [1,2,3,4,5,6]
kot = MyDataClass(data,time)
In [14]:
kot.plot()

Class z drukowaniem

In [22]:
class Rectangle:
  def __init__(self, length, breadth, unit_cost=0):
    self.length = length
    self.breadth = breadth
    self.unit_cost = unit_cost
    # print("Area of Rectangle:

  def __str__(self):
    return ("Area of Rectangle: def get_perimeter(self):
    return 2 * (self.length + self.breadth)

  def get_area(self):
    return self.length * self.breadth

  def calculate_cost(self):
    area = self.get_area()
    return area * self.unit_cost
In [24]:
print(Rectangle(123,45,13))
Area of Rectangle: 5535 cm^2
Cost of rectangular field: Rs. 71955 
In [25]:
class Rectangle:
  def __init__(self, length, breadth, unit_cost=0):
    self.length = length
    self.breadth = breadth
    self.unit_cost = unit_cost
    print(self)

  def __repr__(self):
    area_str = "Area of Rectangle: cost_str = "Cost of rectangular field: Rs. return area_str + "n" + cost_str

  def get_perimeter(self):
    return 2 * (self.length + self.breadth)

  def get_area(self):
    return self.length * self.breadth

  def calculate_cost(self):
    area = self.get_area()
    return area * self.unit_cost
In [26]:
r = Rectangle(160, 120, 2000)
Area of Rectangle: 19200 cm^2
Cost of rectangular field: Rs. 38400000 
In [ ]:
 
In [ ]: