17_BB. Definicje rozkładu normalnego

February 23, 2017 admin 0

W polskiej Wikipedii możemy znaleźć definicje rozkładu normalnego: „Rozkład normalny, rozkład Gaussa (w literaturze francuskiej zwany rozkładem Laplace’a-Gaussa) – jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa, odgrywający […]

16_BB. Rozkład normalny

February 22, 2017 admin 0

Co to jest rozkład normalny? Każdy kto chce być Black Beltem Six Sigma powinien znać pojęcie rozkładu normalnego. Zakładam, że czytelnicy to wiedzą. Przypomnę tylko, […]

15_BB. Wykres wartości indywidualnych

February 22, 2017 admin 0

Kiedy stosować wykres wartości indywidualnych? Mamy za zadanie ocenić proces utrzymania poziom wody w zbiorniku wyrównawczym. Celem jest sprawdzenie czy poziom wody w zbiorniku jest statystycznie […]

14_BB. Wykres przedziałów ruchomych

February 22, 2017 admin 0

Również wykres wartości indywidualnych składa się dwóch wykresów. Pierwszy wykres omówiliśmy w poprzednim wpisie – teraz zajmiemy się drugim wykresem: wykresem przedziałów ruchomych. W naszym […]

13_MT. ANOVA cd.

February 21, 2017 admin 0

Pewien przedsiębiorca prowadzący biuro rachunkowe chciał sprawdzić, czy istnieje istotnie statystyczna różnica pomiędzy wydajnością pracowników w poszczególnych dniach tygodnia. Przedsiębiorca miał podejrzenia, że jego księgowi […]

12_MT. Porównanie populacji za pomocą ANOVA

February 20, 2017 admin 0

W poprzednim wpisie, używając statystyki opisowej analizowaliśmy średnie, odchylenia oraz skrajne wartości w zależności od dnia tygodnia, w którym dokonano pomiarów. Dzisiaj użyjemy jednoczynnikowej analizy […]

12_BB. Co to są limity kontrolne?

February 20, 2017 admin 0

Przypomnijmy wykres szeregów czasowych z wyznaczoną średnią. Jeżeli teraz dodamy limity kontrolne, czyli dolną i górną granicę kontrolną to otrzymamy wykres wartości indywidualnych (I Chart). […]

11_MT. Statystyka opisowa w Minitab

February 19, 2017 admin 0

Program Minitab posiada rozbudowany moduł statystyki opisowej. Dziś będziemy dalej analizowali pomiary czasów załadunku w magazynach: Gdańsk, Poznań Toruń. Tym razem zbadamy czasy załadunku w […]

10_MT. Tworzenie Raportu w Minitab

February 19, 2017 admin 0

Gdy mamy utworzone kilka wykresów, możemy je z łatwością umieścić w zbiorczym raporcie statystycznym z badań. Wstawiamy tytuł raportu. Nastepnie wstawiamy raport do Worda. Klikamy na […]

11_BB. Analiza szeregów czasowych

February 19, 2017 admin 0

Po co komu analiza szeregów czasowych? Jeżeli dotychczasowe metody kontroli działają dobrze, czy warto w nich majstrować? Po co potrzebne są dodatkowe informacje, skoro stale […]