Biblioteki Data Scientist

September 4, 2017 admin 0

Najprostsza regresja liniowa Dopasowywanie modeli za pomocą formuł w stylu R Ceny mieszkań Regresja Liniowa Guerry.csv runways.csv NEW_YORK_NYPD.csv sample Max

27_PY. Jak zainstalować dodatkowe biblioteki do ANACONDA

September 4, 2017 admin 0

Szukamy biblioteki: plotly Wchodzimy do CMD Instrukcja: conda search plotly Gdy  nie ma – Repozytorium pakietów: https://anaconda.org/anaconda/repo?page=1 Instrukcja: conda install plotly Zapraszam również tutaj: http://sigmaquality.pl/machine-learning/jak-zainstalowac-biblioteki-w-anaconda-nie-majac-uprawnien-administracyjnych/ […]

26_PY. Czytanie danych z plików. Wykresy

September 4, 2017 admin 0

https://www.youtube.com/watch?v=MNLmQJtCCZY from matplotlib import pyplot as plt from matplotlib import style style.use(‘ggplot’) x=[2,4,6,8] y=[7,3,8,3] x2=[1,3,5,7] y2=[6,7,2,6] plt.bar(x,y,color=’c’, align=’center’) plt.bar(x2,y2,color=’g’,align=’center’) plt.title(‘Epic Chart’) plt.ylabel(‘Y axis’) plt.xlabel(‘X axis’) […]

No Image

Tkinter – biblioteka skryptów cz. 2

September 4, 2017 admin 0

  from tkinter import *    # importuje bibkiotekę okno = Tk()                 # uruchamiam okno dialogowe okno.title(“Wpisz swoje imie!”) # napis na ramce okno.geometry(‘350×200’)         #wielkość okna […]

No Image

Tkinter – biblioteka skryptów cz. 1

September 4, 2017 admin 0

  Tworzenie listy z łańcucha znaków Mamy łańcucha znaków zawierający rodzaje nawozów sztucznych. Za pomocą funkcji split możliwe jest z łańcucha znaków zostaje utworzona lista. […]

24_PY. Bazy danych w Pythonie – SQL

September 4, 2017 admin 0

import sqlite3 # importujemy moduł sqlite3 do obsługi baz SQLite3 # utworzenie połączenia z bazą przechowywaną # na dysku w katalogu(C:\Users\wojciech.moszczynski\PycharmProjects) # lub w pamięci […]

Tworzenie OKNA DIALOGOWEGO. Teacher of Computing – prywatne

September 4, 2017 admin 0

https://wiki.python.org/moin/Intro%20to%20programming%20with%20Python%20and%20Tkinter   Celem jest stworzenie okna dialogowego, które będzie zawierało słownik.  źródło: https://www.youtube.com/watch?v=_lSNIrR1nZU Wynik kodu: Kod: from tkinter import * # <– wprowadzam funkcję zatwierdzająca wprowadzony […]