Biblioteki Data Scientist

September 4, 2017 admin 0

STATSMODELSNajprostsza regresja liniowa Dopasowywanie modeli za pomocą formuł w stylu R Ceny mieszkań Regresja Liniowa Guerry.csv runways.csv NEW_YORK_NYPD.csv sample Max

26_PY. Czytanie danych z plików. Wykresy

September 4, 2017 admin 0

from matplotlib import pyplot as plt from matplotlib import style style.use(‘ggplot’) x=[2,4,6,8] y=[7,3,8,3] x2=[1,3,5,7] y2=[6,7,2,6] plt.bar(x,y,color=’c’, align=’center’) plt.bar(x2,y2,color=’g’,align=’center’) plt.title(‘Epic Chart’) plt.ylabel(‘Y axis’) plt.xlabel(‘X axis’) plt.show() […]