21_BB. Podejście Six Sigma i TQM do narzędzi statystycznej kontroli procesów

Tym, co prowadzi do niepowodzenia dużej części kursów Six Sigma Black Belt jest zbyt pobieżne omawianie najważniejszych i jednocześnie najprostszych parametrów i pojęć statystycznych. Buduje to wśród słuchaczy awersje do stosowania bardziej złożonych narzędzi statystycznej kontroli procesów. W trakcie tego kursu będę starał się omówić powili i dokładnie podstawową stosowaną praktycznie teorię statystyki.

Statystyka jest nauką posiadającą wielką ilość złożonych, teoretycznych narzędzi badawczych. Na szczęście Six Sigma jest podejściem, które bardzo upraszcza statystykę klasyczną. Celem Six Sigmy jest szybka diagnoza i szybkie działania naprawcze, nawet kosztem pewnych uproszczeń i ignorowania subtelności naukowych.

Aby zostać Black Beltem Six Sigma nie trzeba być wybitnym statystykiem. Trzeba umieć obsługiwać program MiniTab oraz trzeba rozumieć statystykę. Trzeba mieć łatwość korzystania z narzędzi statystycznej kontroli procesów.

 Black Belt ma za zadanie szybko i trwale optymalizować procesy i jednocześnie być bardzo wyczulony na potrzeby biznesowe. Nie może on sobie pozwolić na długotrwałe rozważania teoretyczne statystyki opisowej. 

Bardzo wiele osób w Six Sigma unika stosowania podstawowych, twardych narzędzi statystycznej kontroli procesów, takich jak karty kontrolne czy testy na rzecz, miękkich narzędzi psychologicznych i opisowych.

Powodem jest strach przed zawiłością i teoretycznym charakterem statystyki. Tymczasem właśnie Six Sigma i TQM bardzo upraszczają statystykę czyniąc z niej skuteczne narzędzie optymalizacji procesów.